نجمه مرزبان

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

09131957424

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

تدریس زبان انگلیسی درآموزشگاهها،مدارس و تدریس خصوصی.
2-راهنمای تورهای خارجی
3-ترجمه متون (مقالات،کتب و مجالات)
4-فعالیت درشرکت توسعه و تحقیق گردشگری به عنوان پژوهشگر و مترجم
5-فعالیت درسازمان ملل متحدبه عنوان معاون اموراجتماعی.
6-فعالیت درشرکت صنایع فولادکرمان به عنوان مترجم.
7-فعالیت درسازمانHOGبه عنوان مترجم و نماینده سازمان.
8-فعالیت درشرکت ساختمانی تیرک بنا الوندتحت نظارت دو سازمانACT
وDIAKONIEبه عنوان مترجم، رابط و مسئول دفتر.
9-فعالیت درسازمانPINبه عنوان مترجم ودستیار پروژه
10-فعالیت درسازمانTDHبه عنوان مسئول دفتر و مترجم.
11–فعالیت درسازمانWORLD VISIONبه عنوان مترجم.
12-فعالیت درسازمانMDMبه عنوان مترجم.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.